ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล BKI PA Executive

4569 Views  | 

Banner_PAex

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล BKI PA Executive

  - อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 16 - 60 ปี
  - ผู้เอาประกันสามารถทำประกันได้สูงสุกไม่เกิน 1 ฉบับ
  - ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย PA Executive 
  - ดาวน์โหลดโบรชัวร์ PA Executive 
ความคุ้มครองทุนประกันภัย
แผน 1แผน 2แผน 3
 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0004,000,0006,000,000
 เนื่องจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย '2,000,0004,000,0006,000,000
 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์     1,000,0002,000,0003,000,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ50,00050,00050,000
 ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ50,00050,00050,000
ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ50,00050,00050,000

เบี้ยประกันภัย

5,200

9,200

13,200

 สนใจทำประกัน 
 โทร : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy