ประกันภัยรถยนต์ Msig

5260 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ Msig

 

ผลประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัย

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
เหมาะสำหรับรถยนต์บางยี่ห้อ/รุ่น ที่อายุไม่เกิน 12 ปี

แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับรถยนต์บางยี่ห้อ/รุ่น ที่อายุไม่เกิน 12 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร

  
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4, 5
รถกระบะ / รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
รถต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์นิติบุคคล)
ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)
รับรถอายุไม่เกิน 12 ปี
ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ 
 หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
ซ่อมอู่ประกันภัย
ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกันกับยานภาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น 
 สารหล่อเย็นของระบบแอร์
  

ความคุ้มครองประเภท 1 และเบี้ยประกันภัย Ultra Save

ความรับผืดต่อบุคคลภายนอก 
 - บาดเจ็บ / เสียชีวิต (ต่อคน )1,000,000 บาท
- บาดเจ็บ / เสียชีวิต (ต่อครั้ง)10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)2,500,000 บาท
 
ความคุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
 - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ต่อครั้ง)ตามแผนประกันภัย
 - ความเสียหส่วนแรก (ต่อครั้ง)3,000 บาท
 - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามแผนประกันภัย
 
ความรับผิดภัยเพิ่มเติม
 - อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง)100,000 บาท ( 5 ที่นั่ง)
 - ค่ารักษาพยาบาล  (ต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง)100,000 บาท ( 5 ที่นั่ง)
 - การประกันภัยตัวผู้ขับขี่คดีอาญา (ต่อครั้ง)300,000 บาท

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแสตมป์)

100,000 บาท 7,500 บาท
200,000 บาท 8,500 บาท
300,000 บาท 9,500 บาท
* Excess = 3,000 บาท ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท ทุกกรณ๊ยกเว้นเคลมที่เกิดจากรถชนรถ
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 095 - 952 6514 , Line id : makeinsuranceeasy

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy