ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป

4646 Views  | 

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป

ข้อมูล/เอกสารประกอบการขอออกข้อเสนอ 

  สำเนาหน้าตารางกรมกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
  ใบคำขอกรอกข้อมูลพนักงาน
  ประวัติเคลม ย้อนหลัง 3 ปี
   ลักษณะธุรกิจ / จำนวนพนักงาน (Website)
  รายละเอียดความคุ้มครองที่ต้องการ
     

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับขอข้อมูลเพื่อขอออกข้อเสนอ

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy