งาน ดี ดี ที่รอคุณ

4920 Views  | 

งาน ดี ดี ที่รอคุณ

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประกันภัยรถยนต์ / ประกันภัยเบ็ตเตล็ด)

ลักษณะงาน 
ประสานข้อมูลกับบริษัทประกัน
ประกันข้อมูลกับลูกค้า
แจ้งเบี้ยประกัน / ทำใบเสนอราคา
จัดทำกรมธรรม์
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
หากมีประสบการณ์ทางด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ชอบการเรียนรู้   รักงานบริการ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงาน
บันทึกและตรวจสอบข้อมูล
จัดเก็บเอกสารและจัดทำรายงานให้หน่วยงาน
คุณสมบัติ 
เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี 
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 มีความอดทนและกระตือลือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
โทร : 095 - 952 6514
 
 
 
 
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy