ประกันกลุ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน ( AIA Group Life - AIA Group PA)

7847 Views  | 

ประกันกลุ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน ( AIA Group Life - AIA Group PA)

แผนประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน เอ ไอ เอ ไฟว์ อัพ ตั้งแต่ 5 - 19 คน  ( AIA 5 Up )
 
รับประกันภัยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีพนักงานขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5 - 19 คน
ให้ความคุ้มครองสำหรับพนักงานที่มีอายุ 15 -64 ปี
สามารถเลือกความคุ้มครองผู้ป่วยนอก และ / หรือทันตกรรมเพิ่มเติมได้
ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คูสมรสและบุตรได้
ให้ความคุ้มครองการเสียชวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะภัยเพิ่มเป็น 2 เท่า 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร : 095 - 952 6514
 
แผนประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน เอ ไอ เอ เทน อัพ ตั้งแต่ 10 - 19 คน  ( AIA 10 Up )
 
รับประกันภัยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีพนักงานขั้นต่ำ ตั้งแต่ 10 - 19 คน
ให้ความคุ้มครองสำหรับพนักงานที่มีอายุ 15 -64 ปี
สามารถเลือกความคุ้มครองผู้ป่วยนอก และ / หรือทันตกรรมเพิ่มเติมได้
ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คูสมรสและบุตรได้
ให้ความคุ้มครองการเสียชวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะภัยเพิ่มเป็น 2 เท่า 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร : 095 - 952 6514
แผนประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน เอ ไอ เอ ทเวนตี้  อัพ พลัส ตั้งแต่ 20  คน ขึ้นไป  ( AIA 20 Up + )
 
รับประกันภัยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีพนักงานขั้นต่ำ ตั้งแต่  20  คน ขึ้นไป
ให้ความคุ้มครองสำหรับพนักงานที่มีอายุ 15 -64 ปี
สามารถเลือกความคุ้มครองผู้ป่วยนอก และ / หรือทันตกรรมเพิ่มเติมได้
ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คูสมรสและบุตรได้
ให้ความคุ้มครองการเสียชวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะภัยเพิ่มเป็น 2 เท่า 
เลือกซื้อความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรงได้
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy