ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน Home Multicover

5244 Views  | 

BKI_Home_MultiCover

ประกันภัยรักษ์บ้าน 

เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครอง

ทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษ 

ชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

 
ทำประกันภัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย)

หมาะกับสถานประกอบการ อาทิ คลินิก หอพัก โรงเรียน หรือบ้านที่ตกแต่งเป็นสถานประกอบการ อาทิ ร้านค้า สำนักงาน ฯ เป็นประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้าง

เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและสินค้าภายในร้าน

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy


  ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
 

เหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคุณและธุรกิจของคุณเสียแต่วันนี้เพื่อความอุ่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะกลับคืนมาจาก

เหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ ได้รวดเร็ว ด้วยการทำประกันไว้กับ โครงการร้านค้าอุ่นใจ ที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ

พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy