ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน

5131 Views  | 

IAR

 
    

ประกันภัยโจรกรรม 

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือ

ประทุษร้าย ทั้ง เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินเครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

ทำประกันภัย    

ประกันภัยสำหรับเงิน

ให้ความคุ้มครองตัวเงินที่ถูกเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในสถานประกอบการ ตู้นิรภัย หรือการขนส่งเงืนนอกสถาน

ประกอบการ ในรูปแบบของการชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ และยังอาจจะขยายถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกก็ได้ 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

    

ประกันภัยกระจก

ให้ความคุ้มครองในกระจกที่แตกเสียหาย จากกรณีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายติดตั้งใหม่และการจัดหาสิ่งกำบังเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่ 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

ทำประกันภัย    

ประกันภัยทรัพย์สิน

หากท่านมองหาประกันภัยในตัวทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยกเว้นทั่วไป เช่น ของโบราณ ภาพวาด อัญมณี หรือ ของตกแต่งพิเศษ

ท่านสามารถสอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy