ประกันภัยคงวามรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก

5881 Views  | 

Liability

ทำประกันภัย   ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นในสถานประกอบการ 
อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514
Line ID : Makeinsuranceeasy
   ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ให้ความคุ้มครองจากการเรียกร้องความเสียหายตามกฏหมายของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกิดจากการกระทำผิดพลาด ละเลย ละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทั้งความรับผิดส่วนตัว หรือ ความรับผิดชอบที่บริษัทรับเป็นผู้ชดใช้ให้ สามารถขยายความคุ้มครองในเรื่อง การออกหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้น การจ้างงาน ฯ ได้ 
อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514
Line ID : Makeinsuranceeasy
   ประกันภัยความรับผิดความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์อาจถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกตามความรับผิดตามกฏหมาย จากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ 
อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514
Line ID : Makeinsuranceeasy
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy