ประกันภัยมะเร็ง แผน Cancer Care Plus

5982 Views  | 

ประกันภัยมะเร็ง แผน Cancer Care Plus

เติมความอุ่นใจ.....ให้การดำเนินชีวิตไม่สะดุด
ด้วย Cash Reserve จากแผนประกันภัยมะเร็ง Cancer Care Plus
  
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ขยายความคุ้มครองพิเศษสำหรับโรคมะเร็งผิวหนัง
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เจอ จ่าย สด ทันทีเต็มทุนประกัน เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะใด
สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้จนถึงอายุ 64 ปี
ชดเชยรายได้รายวัน อีกตั้งแต่วันละ 1,000-2,500 บาท สูงสุดถึง 180 วัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
ฟรี! พิเศษ ขยายความคุ้มครองให้บุตรอายุ 1-22 ปี ไม่จำกัดจำนวนเมื่อซื้อแผนประกันภัยนี้ ทั้งสามี และภรรยาพร้อมกัน
 โดยคิดเบี้ยของผู้มีอายุมากสุดคูณ 2 เท่า
  
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
มีอายุตั้งแต่ 1-54 ปี (ต่ออายุกรรม์ได้จนถึงอายุ 64 ปีบริบูรณ์)
มีสุขภาพดีและไม่มีประวัติการเจ็บป่วยใดๆ ที่ร้ายแรงเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว
ไม่มีอาชีพที่เสี่ยงกับ สารกัมมันตรังสี หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 
 หรือถ่านไฟฉาย และงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน รวมถึงฝุ่นแร่ใยหิน

 

ความคุ้มครองแผน 200แผน 300แผน 500

โรงมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นผิวหนัง)

200,000

300,000

500,000

โรคมะเร็งผิวหนัง

40,000

60,000

100,000

ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน
กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องจาก
เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 180 วัน
นับจากการวินิจฉัย และคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
(รวมผลประโยขน์สูงสุดไม่เกิน)

1,000
(รวม 180,000)

1,500
(รวม 270,000)

2,500
(รวม 450,000)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (และภาษีอากร)

อายุ (ปี)แผน 200แผน 300แผน 500

1 - 34

1,099

1,599

2,699

35 - 39

1,299

1,899

3,199

40 - 44

1,799

2,699

4,399

45 - 49

2,799

4,199

6,899

50 - 54

3,299

4,999

8,199

55 - 59 (กรณีต่ออายุ)

4,099

6,099

10,099

60 - 64 (กรณีต่ออายุ)

5,499

8,299

13,799

  
เอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินค่าสินไหมทดแทน
ใบรายงานแพทย์ระบุผลการวินิจฉัยโรคและการรักษา
ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 
ข้อยกเว้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าสินไหมในกรณีดังนี้
เป็นมะเร็งก่อนวันคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
พบว่าเป็นเอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสและเนื้องอกร้ายแรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นบวกของไวรัส HIV
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy