ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคพลัส แบบส่วนบุคคล

7402 Views  | 

ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคพลัส แบบส่วนบุคคล

ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคพลัส แบบส่วนบุคคล

Health Specific Disease Plus Insurance

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1.

การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน IPD ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

2,000,000
2.วงเงินสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย2,000,000
3.ระยะเวลารอคอย7 วัน

เบี้ยประกันภัยรวมอากรสแตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อายุ 15 วัน - 60 ปี

อายุ 61 - 75 ปี

อายุ 76 - 99 ปี

ระยะเวลาเวลา 30 วัน9991,499 1,999
 ระยะเวลาเวลา 60 วัน1,9992,9993,999
 ระยะเวลาเวลา 90 วัน3,4795,2196,958
 ระยะเวลาเวลา 120 วัน3,9955,9957,995
 ระยะเวลาเวลา 150 วัน4,9957,4959,993
 ระยะเวลาเวลา 180 วัน6,95810,43813,915
 ระยะเวลาเวลา 365 วัน13,64220,46327,283
Thailand Pass Traveler Journey
โทร : 095 - 952 6514
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy