ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย แผนโฮม ซีเคียวร์

6032 Views  | 

Home_Secure

|ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย แผนโฮมซีเคียวร์
  รับประกันภัยโดย บมจ.เคดับบลิวไอ ประกันภัย
ความคุ้มครองหลักแผนโฮม ซีเคียวร์
 • สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินในบ้าน
 • ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
 • ค่าทดแทนแรงงานแก่ลูกจ้างภายในครัวเรือน
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองทั่วโลก
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ค่าที่พักชั่วคราว
 • ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
 • การโจรกรรม
 • ความเสียหายต่อกระจกเนื่องจากอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม แผนโฮม ซีเคียวร์
 • ทรัพย์สินส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง
 • การเข้าตรวจสอบของบริษัทรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดการโจรกรรม
 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy