คิงไว เพอร์ซันนัลแคร์

6860 Views  | 

คิงไว เพอร์ซันนัลแคร์

คิงไว เพอร์ชั่นนัลแคร์
King Wai Personal Care
 
คิวบีอีเพอร์ซันนัลแคร์ ให้ความคุ้มครอง 24 ชั้วโมงทั่วโลก สำหรับการเสียชีวิตทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
บุคคลอายุระหว่าง 1 - 65 ปี สามารถซื้อประกันภัยคิวบีอีเพอร์ซันนัลแคร์ได้โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือตรวจสุขภาพแต่อย่างใด
คิวบีอี เพอร์ซันนัลแคร์ มีแผนประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยใช้ Medical Card ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการจากโรงพยาบาล
ที่มีสัญญากับบริษัทมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ตามวงเงินสุงสุด ของค่ารักษาพยาบาลที่เอาประกันภัย

โบนัสพิเศษ : เฉพาะทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5 % เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
อายุระหว่าง 16 - 65 ปี  (ขั้นอาชีพที่ 1)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
เสียชีวิต อวัยวะและสายตา 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000 100,000
ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 1,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 500,000 500,000
เบี้ยประกันภัย / ปี (รวมภาษีอากร) 750 1,100 1,400 1,700 3,200 5,000
ขั้นอาชีพที่ 1 : ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ แพทย์ ผู้จัดการ ผู้บริหาร เสมียน พยาบาล ผู้พิพากษา ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย
                          เจ้าของกิจการ (ขายทอง อัญมณี ขายยา ของชำ ภัตตาคาร เสริมสวย ซักรีด ปัีมน้ำมัน)
 
อายุระหว่าง 16 - 65 ปี (ขั้นอาชีพที่ 2)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
เสียชีวิต อวัยวะและสายตา 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000
ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 500,000
เบี้ยประกันภัย / ปี (รวมภาษีอากร) 1,100 1,500 2,000 2,400 5,000
ขั้นอาชีพที่ 2 : เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง ฯลฯ ป เจ้าของ (สวน ฟาร์ม ไร่ ฯลฯ) วิศวกร สัตวแพทย์ คนขับรถ
                          พนักงานทำความสะอาด หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง ( ซ่อมเครื่อง สี ไม้ ปูน )
 
อายุระหว่าง 16 - 65 ปี (ขั้นอาชีพที่ 3)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
เสียชีวิต อวัยวะและสายตา 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุพพลภาพถาวร 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ 50,000 100,000 200,000 200,000 250,000
เบี้ยประกันภัย / ปี (รวมภาษีอากร) 1,000 1,500 2,000 2,500 3,100
ขั้นอาชีพที่  3 : อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ช่าง (ไฟฟ้า กลึง ปั๊มโลหะ) กรรมกร ขับรถเครน พนักงานส่งเอกสาร ชีปปิ้ง ช่างปะปา ช่างทอง
 
PA Insurance (Group Or.Bor.2)
ขั้นอาชีพ ADD & PD ME MA MC เบี้ยประกันภัย
(รวมภาษีอากร)
ส่วนลดกลุ่ม (คน)
10 -49 คน
(10%)
50-99 คน
(15%)
100-199 คน
(20%)
200 คนขึ้นไป
(25%)
ขั้น 1 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
450
750
1,100
1,400
1,700
405
675
990
1,260
1,530
385
640
935
1,190
1,445
360
600
880
1,120
1,360
340
565
825
1,050
1,275
ขั้น 2 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
650
1,100
1,500
2,000
2,400
585
935
1,275
1,700
2,040
555
935
1,275
1,700
2,040
520
880
1,200
1,600
1,920
490
825
1,125
1,500
1,800
ขั้น 3 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1,000
1,500
2,000
2,500
3,100
850
1,275
1,700
2,125
2,635
850
1,275
1,700
2,125
2,635
800
1,200
1,600
2,000
2,480
750
1,125
1,500
1,875
2,325
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy