ประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป

5113 Views  | 

ประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป

 

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 646 บาท/ปี คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือตัวอาคารจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย

วัสดุประเภทใด การประกันภัยนี้เป็นการให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำ ประกันภัยเต็มวงเงินเอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน) 

รวมทั้งตามมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จริง

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ ร้านค้าย่อย บริษัท โรงงานต่างๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา รวมของใช้ทุกชนิด
 • เครื่องจักร
 • สต๊อกสินค้า
 • อื่นๆ (ตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการระบุเพิ่มเติมในการประกันนั้นๆ)

ความคุ้มครอง

 • ภัยไฟไหม้
 • ภัยฟ้าผ่า
 • ภัยระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
 • ภัยเพิ่มพิเศษ (ซื้อเพิ่ม)
 
เบี้ยประกัน เริ่มต้นที่ 646 บาท/ปี (ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัย)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • สามารถรับประกันและคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องสำรวจภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ล้วนสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์
 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy