ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลPA Extra รายเดี่ยว และครอบครัว

10053 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลPA Extra รายเดี่ยว และครอบครัว

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
PA Extra รายเดี่ยว
   - ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1ปี - 60 ปี บริบูรณ์ ( ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
   - ขั้นอาชีพ 1 - 3 เท่านั้น
 
PA Extra รายครอบครัว
   - ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี - 60 ปี บริบูรณ์ ( ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
  - ขั้นอาชีพ 1 - 2 เท่านั้น 
  - คุ้มครองบุตร 2 คน ที่มีอายุ ตั้งแต่ 1 ปี - 23 ปี บริบูรณ์
  - มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่อง หรือพิการ
 
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
  หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
    
- อุบัติเหตุทั่วไป200,000300,000500,0001,000,000
- การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย200,000300,000500,0001,000,000
- การขั่บขี่ หรือดดยสารรถจักรยานยนต์100,000150,000250,000500,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ400,000600,0001,000,0002,000,000
2. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต** (เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน)120,000120,000120,000120,000
3.ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ20,00030,00050,00050,000
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง30,00045,00075,000150,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษี และอากร (บาท)    
   - สำหรับขั้นอาชีพ 1-2 1,4002,0003,0005,600
   - สำหรับขั้นอาชีพ 32,3003,2004,9009,100
   -  รายครอบครัว *** ขั้นอาชีพ 1-22,6503,4005,0008,400
 

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่น่าสนใจ
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy