ประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+

6224 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ( ประเภท 3+ แผนมิตรแท้เพิ่มพูน )
 
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย สำหรับรถยนต์ (รหัส 110 ) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 
 1.สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110 ) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 2.รถยนต์ที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus, Rolls - Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองนี้ได้
 3.อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันจุดทะเบียน ( เกิน 15 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 4.ให้ส่วนลด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก) ในปีที่ผ่านมา
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
 1.สำเนาบัตรประชาชน
 2.สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอกต่อคน300,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะที่มีคูกรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นตามตารางทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง100,000
ค่ารักาาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่300,000
 
 
Deduct 2000 บาทDeduct 2000 บาทไม่มี Deduct 2000 บาท
รถญี่ปุ่น หรือรถตลาด รหัส 110 และ
รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
รถยุโรป อเมริกา หรือนำเข้า
ที่อยู่ในกลุ่ม 2 เฉพาะรหัส 110 เท่านั้น
รถญี่ปุ่น หรือรถตลาด รหัส 110 และ
รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
ทุนรถชนรถ เบี้ยประกันภัยรวภาษีทุนรถชนรถ เบี้ยประกันภัยรวภาษีทุนรถชนรถ เบี้ยประกันภัยรวภาษี
20,0005,900100,000 - 140,0008,33320,0007,300
30,0005,900150,0008,33330,0007,300
40,0005,900160,0008,33340,0007,300
50,0005,900170,0008,33350,0007,300
100,0006300180,0008,333100,0007,400
150,0006500190,0008,333150,0007,600
200,0006,700200,0008,333200,0007,900
250,0007,000250,0008,777250,0008,200
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัยสำหรับรถยนต์ รหัส 210
 
 1.สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 210 ) 
 2.รถยนต์ที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus, Rolls - Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองนี้ได้
 3.อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันจุดทะเบียน ( เกิน 15 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 4.ให้ส่วนลด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก) ในปีที่ผ่านมา
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
 1.สำเนาบัตรประชาชน
 2.สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอกต่อคน300,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะที่มีคูกรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นตามตารางทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง100,000
ค่ารักาาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่300,000
 
ทุนรถชนรถ Deduct 2,000 บาท ไม่มี Deduct 
20,0005,9997,333
20,0005,9997,333
40,0005,9997,333
50,0005,9997,333
1000006,4447,555
1500006,6667,777
2000007,3338,333
2500007,7778,888

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy