ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ Inland Transit Insurance

10473 Views  | 

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ Inland Transit Insurance

 ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

 Inland Transit Insurance  - คุ้มครอง สำหรับเจ้าของสินค้าเท่านั้น และคุ้มครองเฉพาะสินค้าที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์ และสิ่งมีชีวิต

เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ 


ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วประเทศไทย ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิต ทั่วประเทศไทย
1.ใบกำกับสินค้า (Invoice) ทุนประกันภัย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
2.ใบคำขอเอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ (Inland Inland transit Insurance )
1.สัตว์มีชีวิต
2.ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย
3.วัตถุโบราณ
4.สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

      ติดต่อเรา : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy