ประกันเดินทาง AAGI Overseas Student

7076 Views  | 

ประกันเดินทาง AAGI Overseas Student

ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทางและการศึกษาในต่างประเทศ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
เลือกคุ้มครองสูงสุด 24 เดือน
อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ Travel Assistce พร้อมคอยให้คำปรึกาาหากท่านเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเซงเกนได้ (Schengen)
 
 
ความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ5,500,0002,500,0002,000,000
การสูญเสียค่าเล่าเรียน300,000250,000200,000
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย350,000300,000200,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ3,000,0002,000,0001,500,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ5,500,0004,000,0003,000,000
การสูญเสียหรือความเสียกหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่งสาธารณะ100,00060,00040,000
การจำกัดความสูญเสียสูงสุดต่อชิ้น /คู่/ชุด (ต่อครั้ง)แต่รวมกันไม่เกินความเสียหายสูงสุดต่อเหตุการณ์10,0006,0004,000
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก1,000,0001,000,0001,000,000
 
ระยะเวลาเอาประกันภัยเบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
6 เดือน19,9999,9997,499
12 เดือน39,99919,99914,999
18 เดือน59,99929,99922,499
24 เดือน79,99939,99929,999
  TA_Overseas_Student ดาวน์โหลดโบชัวร์  
  TA_Overseas_Student ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยการเดินทาง
 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy