ประกันภัยทางการเงิน

9899 Views  | 

ประกันภัยทางการเงิน

ประกันภัยทางการเงิน
การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้บริหาร
 • ความคุ้มครองนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทเอกชนในประเทศไทย
 • ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงกรรมการ และพนักงาน องค์กรบริษัท คู่สมรส และทายาท และกรรมการเกษียณ
 • ความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดจากการบริหารงานผิดพลาด และการปฏิบัติที่ผิดพลาดในการจ้างงาน
 • การจ่ายค่าต่อสู้คดีล่วงหน้า
 • กระบวนการขอเอาประกันภัยไม่ยุ่งยาก และขอทราบอัตราเบี้ยประกันภัยได้ทันที สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัท
การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการ และพนักงานบริษัท
 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน เกี่ยวกับความรับผิดด้านการบริหาร
 • จ่ายค่าต่อสู้คดีล่วงหน้า
 • ความคุ้มครอง รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในด้านการเงินของบริษัท
 • คุ้มครองบริษัท กรรมการ และพนักงานของบริษัท จากความรับผิดจากวิธีปฏิบัติในการจ้างงาน
 • คุ้มครองการสูญเสีย ซึ่งเกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากกองมรดก ทายาท และผู้แทนตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
 • ขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติให้ครอบคลุมผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • คุ้มครองโดยอัตโนมัติบริษัทลูกที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ซื้อเพิ่ม
ความรับผิดของสถาบันการเงิน
 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงิน เกี่ยวกับความรับผิดด้านบริหารจัดการ และวิชาชีพโดยเฉพาะ
 • คุ้มครองสถาบันการเงินทุกประเภท รวมถึงธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลงทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม บริษัทจัดการการลงทุน และที่ปรึกษาด้านการลงทุน จากการกล่าวหาโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบริการด้านวิชาชีพที่จัดให้
 • คุ้มครองผู้บริหาร และองค์กรจากผลลัพธ์ด้านการเงินอันเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด หรือการละเว้นที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • คุ้มครองการสูญเสียด้านการเงินอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และการกระทำผิดทางอาญา
 • กรมธรรม์ที่เลือกซื้อได้ มีดังนี้:
  • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และพนักงานบริษัท
  • การประกันภัยการบริหารจัดการการลงทุน
  • ความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน
  • กรมธรรมค้ำประกันผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน
  • อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
ความรับผิดจากวิชาชีพ
 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความรับผิด อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติวิชาชีพ หรือการละเว้นการให้บริการทางวิชาชีพของตน
 • จ่ายค่าต่อสู้คดี และเงินชดเชยสำหรับ :
  • การกระทำผิดหน้าที่
  • ความประมาทเลินเล่อ
  • ความผิดพลาด และคำแถลงคลาดเคลื่อน
  • การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การหมิ่นประมาท
 • การฉ้อฉล และการทุจริตของพนักงาน
 • กรมธรรม์ใช้ข้อความทั่วไป ซึ่งครอบคลุมบริการทางวิชาชีพหลากหลายสาขา (SPPL)
 • ข้อความกรมธรรม์ที่ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
  • อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TPL)
  • อุตสาหกรรมสื่อต่างๆ (MMPL)
  • องค์กรการศึกษา (PGTO)
 ติดต่อเรา : 095 952 6514

 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy