ประกันขนส่งสินค้าทางทะเล(Marine Cargo Insurance)

22172 Views  | 

ประกันขนส่งสินค้าทางทะเล(Marine Cargo Insurance)ภัยที่คุ้มครอง

CLAUSE A

CLAUSE B

CLAUSE C


การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก 

 

พลิงไหม้, ระเบิด

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

เรือเกยตื้น, ล่ม, จม หรือ ตะแคง เรือชนกัน เรือโดนกัน

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกจากรางหรือชนกัน

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใด

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

ความเสียหายทั่วไป General Average

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) ในขณะที่เรือประสบภัยกลางทะเล

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

ค่ากู้เรือ และ ค่ากู้สินค้า (Sue & Labour Charge)

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง

แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า

คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง

สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกจากเรือ

คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง

สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นในขณะทำการขนสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือหรือระหว่างการเปลี่ยนถ่ายลำเรือ

คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง

ความเสียหายจากน้ำทะเลหรือจากแม่น้ำ, ทะเลสาบหรือน้ำในแม่น้ำเข้าระวางเรือหรือตู้บรรจุสินค้า (Container) หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า

คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง

สินค้าได้รับความเสียหายจากเปียกน้ำฝน

คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น

คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

การถูกปล้นโดยโจรสลัด

คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

สินค้าถูกลักขโมย

คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาด

หมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาดการปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม ฯลฯ

คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
   ใบคำขอประกันภัยขนส่งทางทะเล
   095 952 6514

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy