ประกันภัยสุขภาพ Health IPD+OPD(copy)

1614 Views  | 

Burglary

หมดกังวลจากการรักษาพยาบาล  ทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครอง                การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)  วงเงินต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยแบบเหมาจ่าย  สูงสุด 1,000,000 บาท
ครอบคลุม              การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)  สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
เพิ่มความสะดวก      ด้วยบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล  (Telemedicline)
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครองผลประโยชน์
แผน 1แผน 2แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย300,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ต่อโรคหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้งจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
1. ค่าห้อง  ค่าอาหาร  และค่าบริการพยาบาล


  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)4,0006,0008,000
  1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง8,00012,00016,000
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
  2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
  2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด
    2.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
    2.2.2. คำปรึกษาทางการผ่าตัด
2.3 ค่าดูแลโดยนายแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2.4 การติดตามผลต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
2.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุรวมค่ารักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน
2.6 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2.7 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วันละ 1 ครั้ง (สูงสุด 30ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)  ครั้งละไม่เกิน (ทั้งนี้ การรักษาดังกล่าวให้ความคุ้มครองรวมถึงการรักษาผ่านระบบ Telemediclin)1,0001,0001,000
ตารางเบี้ยประกันภัย
อายุ (ปี)แผน 1แผน 2แผน 3
16-2012,80018,70026,200
21-2513,50019,60027,300
26-3015,10021,90030,100
31-3516,80025,40035,000
36-4018,60029,30040,500
41-4519,90031,70043,600
46-5020,50032,60044,700
51-5524,60036,80047,500
56-6028,30041,30057,400
61-65 (ต่ออายุเท่านั้น)28,30041,30057,400

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 16-60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี

  2. เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

  3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรังการบาดเจ็บการเจ็บป่วย  (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  5. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

    5.1 บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก และ

    5.2 บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย  มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

         - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด          - รัดสิดวงทวาร

         - ไส้เลื่อนทุกชนิด                               - ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก

         - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์              - นิ่วทุกชนิด

         - เส้นเลือดขอดที่ขา                            - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

  6. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน  และไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

 asinlifes
   0959526514
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy