เอทน่า ประกันสุขภาพ

 

ประกันการเดินทาง 

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ

ความคุ้มครองอิลิทพารากอนไทเทเนียมโกลด์พลัสซิลเวอร์พลัส
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ5,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล2,000,0001,000,0001,000,0001,000,000500,000
ค่าห้องและค่าอาหาร
รวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน
10,00010,00010,00010,0008,000
บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์**
USD 1MUSD 1MUSD 1MUSD 1MNone
สำหรับกรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
**กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบในคู่มือกรมธรรม์
 

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
- แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care)
- ประกันการเดินทาง
- ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า โอปอล
- ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แผนซันชายน์
- ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์
- ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์
- ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
- ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แพลทินั่ม
ดูทั้งหมด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy