ประกันสุขภาพ BKI Classic Care +

2348 จำนวนผู้เข้าชม  | 

BKI_Classic_Care

แผนประกันภัยสุขภาพ Classic Care+
รับประกันโดย : บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพที่ให้คุณอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองการเจ็บป่วย
พร้อมครอบคลุมอุบัติเหตุและการรักษาภาวะทางจิตใจ
คุ้มครอง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมถึงค่าแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด
               โดยสามารถเลือกซื้อความคุมครองเพิ่มเติม กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
สบายใจ  กับการตรวจรักษาโรคภาวะทางจิตใจ
อุ่นใจ       กับบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
   1. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 16-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องถึงอายุ 80 ปี
   2. เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
   3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
   4. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)                                                                 ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
   5. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
       5.1 บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน                                                                                     หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก และ
       5.2 บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็น                 ครั้งแรกเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออะดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา                          เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   6. อาณาเขตคุ้มครอง: คุ้มครองทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น
   7. การพิจารณารับประกันภัยหรือการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุุ

   1. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ ให้ความคุ้มครองโรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น
       ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเอาประกันภัยมาแล้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วัน และไม่คุ้มครอง
       สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
   2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว
   3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
   5. Classic Care เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ

แผนประกันภัยสุขภาพ Premier Care +

ประกันภัยสุขภาพที่จัดเต็มความคุ้มครอง ช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
พร้อมการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก
คุ้มครอง     การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน IPDและค่าห้องผู้ป่วยหนักรวมถึงค่าแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด
                  โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD
ครอบคลุม  ค่ารักษาไตวายเรื้อรัง เนื้องอก และโรคมะเร็ง
สบายใจ     กับการตรวจรักษาโรคภาวะทางจิตใจ และบริการตรวจสุขภาพประจำปี
มั่นใจ         ในบริการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และการดูแลโดยพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
อุ่นใจ         เมื่อนอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยรายวัน

 

แผนประกันภัยสุขภาพ Superior Care
ประกันภัยสุขภาพที่เติมเต็มความอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิงขึ้น
ทั้งการเจ็บป่วยจากโรคร้ายและอุบัติเหตุ พร้อมบริการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ

คุ้มครอง     การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน IPD ค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมถึงค่าแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด
                   โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD
ครอบคลุม   ค่ารักษาไตวายเรื้อรัง เนื้องอก และโรคมะเร็ง
สบายใจ      กับการตรวจรักษาโรคภาวะทางจิตใจ
มั่นใจ           ในการดูแลโดยพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
อุ่นใจ            เมื่อนอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยรายวัน

 
สนใจทำประกันภัยสุขภาพ Classic Care+
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้