ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

4995 จำนวนผู้เข้าชม  | 

PI_Dhip

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
รับประกันภัยโดย : บมจ.ทิพยประกันภัย
 "เพราะเราเข้าใจว่าการดูแลผู้ป่วย เป็นสิ่งซับซ้อนและท้าทายเราจึงออกแบบแผนประกันภัย
Individual Medical Malpractice Liability เพื่อดูแลทุกการรักษาของคุณ"
ความคุ้มครอง
 • บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฯไม่เกินจำนวนเงินเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในแต่ละกรมธรรม์ สำกรับการบาดเจ็บทางด้านร่างกาย หรือจิตใจหรือการเสียชีวิต                 ของผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากการถูกกล่าวหา ว่าผู้เอาประกันภัยให้บริการทางวิชาชีพผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวัง                                                       (เรียกว่า "การรักษาไม่ได้คุณภาพทางวิชาชีพ")
        - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเป็นการเรียกร้องครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
        - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นภายหลัง " วันที่มีผลย้อนหลัง"(Retroactive Date)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินคดี
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย และขอบเขตอำนาจศาลไทย
  สาขาวิชาชีพแพทย์     เบี้ยประกันภัยรวม (บาท)
     คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลีนิคส่วนตัว
(ยกเว้นวิสัญญีแพทย์คุ้มครองการปฏิบัติภายใต้โรงพยาบาลเท่านั้น)
1,000,000 บาทต่อครั้ง
และ2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2,000,000 บาทต่อครั้ง
และ4,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3,000,000 บาทต่อครั้ง
และ6,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1,000,000 บาทต่อครั้ง
และ3,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2,000,000 บาทต่อครั้ง
และ6,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

อายุรแพทย์ (ไม่มีการผ่าตัด) จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์แพทย์ฝังเข็ม แพทย์เวซศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

6,9009,60012,40010,00013,700

จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์หูคอจมูก รังสีแพทย์ แพทย์ทางโดลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยาแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     แพทย์ออร์โธปิดิกส์

9,50014,20022,00011,30016,100

สูตินารีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ ระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศัลยแพทย์อื่นๆ(ยกเว้นแพทย์พลาสติก)

12,40020,60029,50012,90018,250

หมายเหตุ :

 • แพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฏหมายของแพทย์สภาและไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • ข้อมูลดังกล่าวหน้าเว็บเป็นเพียงเพื่อแนะนำมิใช่สัญญาประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประนภัยทุกครั้ง

เอกสารประกอบการทำประกันภัย

 •  สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตแพทยสภา
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
| ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
| ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

| เบี้ยประกันภัยสำหรับวิชาชีพพยาบาล 5,000 บาท/ปี (วงเงินจำกัดความรับผิด 500,000 บาทต่อครั้ง ละ 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
| เบี้ยประกันภัยสำหรับวิชาชีพพยาบาล 6,300 บาท/ปี (วงเงินจำกัดความรับผิด 1,000,000 บาทต่อครั้งละ 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
| เบี้ยประกันภัยสำหรับวิชาชีพพยาบาล 8,800 บาท/ปี (วงเงินจำกัดความรับผิด 2,000,000 บาทต่อครั้งละ 4,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

เงื่อนไขการประกันภัย :

 • พยาบาลจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่เคยถูกเพิกถอน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผเู้อาประกันภัย
 • -สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • -สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
สนใจทำประกันภัยวิชาชีพแพทย์และพยาบาล
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้