ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพย เอ็กซ์ตร้า แคร์ Platinum

3210 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ทิพย เอ็กซ์ตร้า แคร์ Platinum

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพย เอ็กซ์ตร้า แคร์ Platinum
ครอบคลุม COVID-19   ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม
อายุผู้รับประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 14 วัน และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
ตารางผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

จำนวนงินผลประโยชน์ (ต่อครั้ง/เหตุกาารณ์)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1.ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน IPD

  ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

  ความรับผิดส่วนแรก (ต่อเหตุการณ์)

5,000,000

-

5,000,000

10,000

5,000,000

-

5,000,000

10,000

   ค่าห้อง  ค่าอาหาร  และค่ารักษาพยาบาล(ต่อวัน)
    - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 90 วัน)10,00010,00010,00010,000

    - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 15 วัน)

    - รวมค่าห้องผู้ป่วยปกติ และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ไม่เกิน 90 วัน)

20,00020,00020,00020,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 
    - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมถึงการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน)150,000150,000150,000150,000
    - ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) 4,000 4,000 4,000 4,000
คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด    
    - ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ (จ่ายตามจริง) 200,000200,000 200,000 200,000 
คุ้มครองการดูแลโดยการแพทย์    
    - ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ (1ครั้ง/วัน สูงสุดไม่เกิน 90วัน) 1,5001,500 1,500 1,500 
ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ    
    - ค่าแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ กรณ๊ไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) 10,000 10,000 10,000 10,000
    - ค่าแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ กรณีผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัด 10,000 10,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก    

    - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก (รักษาภายใน 24 ชั่วโมงและรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน)

       ***รวมอยู่ในค่ารักษาทั่วไป***

 40,000 40,000 40,000 40,000
2. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก    
   - ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1ครั้ง/วัน สูงสุด 30ครั้ง/ปี) 3,0003,000  ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
3. ประกันอุบัติเหตุ    

   - ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

*ไม่คุ้มครองถึงอุบัติเหตุจากการฆาตรกรรมหรือถูกลอบทำร้าย  และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 200,000 200,000 200,000 200,000
 อายุผู้รับประกันภัย(ปี)เบี้ยประกันภัย(บาท)    
 14 วัน -5ปี 100,269 86,464 57,523 43,717
6-1565,16155,996138,34129,140
16-3038,19632,61623,24917,669
31-4036,07631,03820,98615,950 
41-5049,04241,98229,41522,355
51-6062,49453,34638,11628,968
61-7078,84067,11148,89837,164

 หมายเหตุ

  1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์ 0.4%แล้ว

  2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 14 วัน - 70 ปีบริบูรณ์ และต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรังและผ่านการพิจารณารับประกันภัย

  3. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ใบคำขอประภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้