ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล V Prerstige Care

6550 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล V Prerstige Care

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล V Prerstige Care

คุ้มครองครบ...จบ  ในบัตรเดียว

   ความคุ้มครอง เหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 4,500,000 บาท
 
   ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาร.พ.ในเครือข่าย 500 แห่งทั่วประเทศ
 
   ความคุ้มครองห้องผู้ป่วยในสูงสุด  12,000/วัน
 
   สามารถต่ออายุได้ถึง  100 ปี
 
   ดูแลสุขภาพเคียงข้างคุณด้วยความมั่นใจ ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 
   ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
 

 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์  (บาท)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี440,000    660,000    880,000   1,200,000    2,500,000   4,500,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร  ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 
   3,000       5,000           6,000           8,000           10,000         12,000
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ(Intensive Care Inpatient Room)จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)  สูงสุดไม่เกิน 15 วันจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง
ค่ายา  ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจ่ายตามจริง
ค่าห้องผ่าตัด  และค่าห้องทำหัตถการจ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัถการ(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย์(Doctor fee)จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  10,000/ปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา50,000/ปี                                        100,000/ปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด50,000/ปี                                        100,000/ปี
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย100,000
 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ไม่คุ้มครอง                                         1,000,000
  

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม  กรณีผู้ป่วยนอก

ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท) 
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาอยู่ในตัวโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยนอก) (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อ ปี)1,000 / 1,500 / 2,500
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - อายุุแรกเข้าตั้งแต่ 15วัน - 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 100ปี)
  - ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
  - ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 - 65 ปี  สามารถต่ออายุได้ถึง  70 ปี
  - ผู้เอาประกันภัยระหว้าง 15 วัน - 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน 
  - ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากการเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทัน ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
   - ไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
   - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา ดังนี้

       - 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป

       - 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับโรคเยื่อบุโพรงจมูกเจริญผิดที่ ไส้เลื่อนทุกชนิด นิ่วทุกชนิด

          ริดสีดวงทวาร ต่อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือดีนอยด์ เส้นเลือดขอดที่ขา เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร้งทุกชนิด

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้