แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare Plus by BDMS

2903 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare Plus by BDMS

Viriyah Healthcare Plus by BDMS  
 พิเศษกว่าใคร  
 จุใจให้ครบเรื่องความคุ้มครอง 
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 700,000 บาท/ปี 
  ความคุ้มครองห้องผู้ป่วยในสูงสุด  8,000 / วัน 
  สามารถต่ออายุได้ถึง  100 ปี 
  ลดหย่อนภาษีสูงสุด  25,000 บาท 
  ไม่มีเคลมมีคืนเงิน 
  ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม 
ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare Plus by BDMS 
ผลประประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
100,000300,000700,000

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

3,0005,0008,000
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room)จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วันจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง
ค่ายา  ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1 ) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 14วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจ่ายตามจริง
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการจ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด  ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม  ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม  และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  วิสัญญีแพทย์(Doctor fee)จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Suurgery)จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกิดขึ้นใน30วันก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง  ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000 ต่อปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล  โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง
การเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ  สายตา  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)10,000
 
 ตรางเบี้ยประกันภัย  สำหรับรายบุคคล (รวมอากรแสตมป์) 

ช่วงอายุ (ปี)

Age Band (year)

เบี้ยประกันภัยรายปี

Annual Premium

แผน 1แผน 2แผน 3
16 - 407,20010,80014,400
41 - 5010,80013,20018,000
51 - 6014,40018,00024,000
 

เงื่อนไขการรับประกัน


  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ  16 - 60 ปี
  • ผู้เอาประกันอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็จากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที  ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามและลงวันที่ที่ขอเอาประกันภัย
2.คนไทย - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นชื่อรับรองสพเนาถูกต้องในเอกสาร
3.ชาวต่างชาติ - สำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือVisa หรือ work permit อย่างน้อย 1 ปี พร้อมเซ้นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
4.ใบยินยอมตัดชำระเบี้ยอัตโนมัติ (กรณีที่ให้ตัดชำระผ่านระบบของวิริยะ)
5.สลิปตัดบัตรเครดิต หรือหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย
6.เอกสารยินยอมรับข้อยกเว้น พร้อมลงนามและวันที่ (หากมี)
หมายเหตุ
-แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย
-เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติเคลม
-เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง  และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 
  โทร : 095 952 6514 
    

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้