แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare Plus by BDMS

5470 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare Plus by BDMS

Viriyah Healthcare Plus by BDMS 
 พิเศษกว่าใคร 
 จุใจให้ครบเรื่องความคุ้มครอง
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 700,000 บาท/ปี
  ความคุ้มครองห้องผู้ป่วยในสูงสุด  8,000 / วัน
  สามารถต่ออายุได้ถึง  100 ปี
  ลดหย่อนภาษีสูงสุด  25,000 บาท
  ไม่มีเคลมมีคืนเงิน
  ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare Plus by BDMS
ผลประประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
100,000300,000700,000

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

3,0005,0008,000
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room)จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วันจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง
ค่ายา  ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1 ) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 14วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจ่ายตามจริง
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการจ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด  ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม  ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม  และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  วิสัญญีแพทย์(Doctor fee)จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Suurgery)จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกิดขึ้นใน30วันก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง  ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000 ต่อปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล  โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง
การเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ  สายตา  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)10,000
 ตรางเบี้ยประกันภัย  สำหรับรายบุคคล (รวมอากรแสตมป์)

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ  16 - 60 ปี
  • ผู้เอาประกันอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที  ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามและลงวันที่ที่ขอเอาประกันภัย
2.คนไทย - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นชื่อรับรองสพเนาถูกต้องในเอกสาร
3.ชาวต่างชาติ - สำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือVisa หรือ work permit อย่างน้อย 1 ปี พร้อมเซ้นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
4.ใบยินยอมตัดชำระเบี้ยอัตโนมัติ (กรณีที่ให้ตัดชำระผ่านระบบของวิริยะ)
5.สลิปตัดบัตรเครดิต หรือหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย
6.เอกสารยินยอมรับข้อยกเว้น พร้อมลงนามและวันที่ (หากมี)
หมายเหตุ
-แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย
-เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติเคลม
-เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง  และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  โทร : 095 952 6514
   

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้