ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย Health Trust

265 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท เมืองไทยปรกันภัย

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย Health Trust

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)


    ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย (รวมข้อ1.1-1.5)200,000500,0001,000,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง6,0008,00014,000
1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)12,00016,00028,000

1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออก

      จากโรงพยาบาล

จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการ

     เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก

 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)   
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)10,00010,00010,000

  รายละเอียดการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)*การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน

  โดยถ้าหากการ  รักษาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่การรักษาครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20 - 70 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี)

 2.เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)

 4.   ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 6.ความคุ้มครองค่าห้องจ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุคุ้มครองไว้

 7.ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ

1.การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

2.การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

3.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ

   ผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อ

   ใบคำขอเอาประกันภัย Health Trust

   095 - 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com