ประกันภัยมะเร็ง Msig Cancer Fix

5341 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยมะเร็ง Msig Cancer Fix

ประกันภัยโรคมะเร็ง  CANCER FIX  
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า
คุ้มครองการทำเคมีบำบัด / รังสีรักษา  และการตรวจวินิจฉัยซ้ำ
สามารถลดหน่อยภาษีได้***
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง  Simple FIX
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. การประกันภัยโรคมะเร็ง (ไม่คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง)100,000200,000300,000400,000500,000
2.  โรคมะเร็งผิวหนัง (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็ง)20,00040,00060,00080,000100,000
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัยรายปี  (บาท) รวมภาษีและอากร
1-346251,2401,8602,4803,100
35-397801,5652,3453,1253,905
40-441,0001,9952,9903,9854,980
45-491,6753,3505,0256,7008,375
50-541,9003,8005,7007,6009,500
55-64 (ต่ออายุเท่านั้น)เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเข้า
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Full FIX
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. การประกันภัยโรคมะเร็ง (ไม่คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง)100,000200,000300,000400,000500,000
2. โรคมะเร็งผิวหนัง (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็ง)20,00040,00060,00080,000100,000

3. ผลประโยชน์การทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ)

  • สูงสุดต่อครั้ง
  • สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย


5,000

25,000


5,000

25,000


5,000

25,000


10,000

50,000


10,000

50,000

4. ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ5,0005,0005,00010,00010,000
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) รวมภาษีและอากร
1-348001,4202,0402,8353,455
35-391,0151,7902,5703,5804,360
40-441,2902,2853,2804,5705,560
45-492,2103,9155,6207,8309,530
50-542,9655,2507,53510,49512,785
55-64 (ต่ออายุเท่านั้น)เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเข้า

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย  และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

  2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์

  3. เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า

  4. คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก

  5. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี  ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

  6. ผู้เขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย  และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษํทฯ

  7. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยตามภายใต้กรมธรรม์  Cancer Fix นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน

  8. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งอื่นๆ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ก่อนแล้ว

      หากมีความประสงค์ต้องการซื้อแผน Cancer Fix เพิ่มเติม ทุนประกันภัยของแผนนี้เมื่อรวมกับแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000  บาท

  9. *หากผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแล้ว  ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโรคมะเร็งผิวหนังได้อีก

ข้อยกเว้นสำคัญ

  1. โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไว้รัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive)  หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV

  2. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่า  เป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีผลบังคับ  ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม

  3.  การปรากฏหรือการทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง  ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน

 ดาวน์โหลดแผนประกันภัยมะเร็ง Msig Cancer Fix 
 
  asinlifes
  095 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้