ประกันภัยเครื่องบิน

3656 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเครื่องบิน

การประกันภัยเครื่องบิน - การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวอากาศยาน และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาน (หรือบุคคลภายนอก)                                โดย บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่รับงานประกันภัยเครื่องบินมานานกว่า 30 ปีแล้ว ยินดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจการบิน
ไม่ว่าเล็ก กลาง หรือใหญ่ จะเป็นการบริการในหรือนอกประเทศ โปรดติดต่อ 095 - 952 6514 พร้อมแจ้งความต้องการของธุรกิจของท่าน และข้อมูลจำเพาะของธุรกิจ
ข้อมูลนั้นจะแปรเป็นข้อเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่กิจการของท่านได้ครอบคลุมมากที่สุดการประกันภัยสำหรับการบิน มีรูปแบบหลักๆ ดังนี้
1. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลำตัวอากาศยาน และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม1. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลำตัวอากาศยาน และความรับผิด          ชอบต่อบุคคลที่สาม Hull and Liability Insurance  คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อลำตัวอากาศยานที่ทำให้อากาศยานเสียหายทางกายภาพ หรือสูญเสียโดยสิ้นเชิง          กรณีอากาศยานส่วนตัว เจ้าของอาจไม่ทำประกันภัยในส่วนลำตัวอากาศยาน เช่น ผู้มีฐานะดีทั้งหลายที่ขับขี่พาหนะราคาแพง การดูแลทรัพย์สินของตนถือว่าอยู่ในระดับ          เยี่ยมจึงขอรับความเสี่ยงไว้เอง กฎหมายไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทำประกันภัย ส่วนอากาศยานที่เช่ามานั้น ในสัญญาเช่าต้องมีการกำหนดให้มีการประกันภัยลำตัว                  อากาศยานไว้อย่างแน่นอนคุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอากาศยาน จากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานและก่อให้           เกิดความบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น และ บุคคลที่สามในที่นี้จะไม่รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่า        ในฐานะกรรมการลูกจ้าง ลูกเรือคุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้โดยสาร ในขณะที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัยรวมทั้งสัมภาระต่างๆ          ผู้โดยสารในที่นี้มีความหมายในเชิงพาณิชย์ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ                                        (บุคคลเหล่านี้หากมีตั๋วผู้โดยสารจะถือว่าเป็นผู้โดยสาร)
2.การประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน
   Hull War Insurance
   ปัจจุบัน ภัยก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่ใด ดังนั้นอากาศยานโดยเฉพาะที่มีการเช่ากับสถาบันการเงิน มักมีเงื่อนไขให้จัดทำประกันภัยสงครามต่อลำตัว     อากาศยานเพื่อลดความเสี่ยงภัยให้กับผู้ให้กู้กรมธรรม์ดังกล่าว คุ้มครองความสูญเสีย / เสียหายของลำตัวอากาศยานจากภัยสงครามและการก่อการร้าย และการข่มขู่                   การจี้ปล้นอากาศยาน
3.การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัยสงคราม (ส่วนที่เกินจากกรมธรรม์หลัก)
   Aviation War, Hi-Jacking and Other Perils Excess Liability Insurance
   การประกันภัยประเภทที่ 1 ความรับผิดชอบจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการปกติและไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่จะมีวงเงินจำกัดความรับผิดเรื่องภัยการ     ก่อการร้ายอยู่ส่วนหนึ่งแต่การประกันภัยประเภทที่ 2 จะรับผิดชอบเฉ พาะลำตัวอากาศยานจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ดังนั้นความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทที่ 3 นี้       เป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ส่วนที่เกินจากวงเงินจำกัดความรับผิดชอบการก่อการร้ายในกรมธรรม์ประเภทที่ 1 แต่จะเป็นวงเงินจำ กัดความรับผิดจำนวนเท่าใดนั้น          ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ให้เช่า หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่ออุดช่องโหว่ของความรับผิดทั้งหมดจากภัยก่อการร้าย
4. การประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ
    Personal Accident Insurance for air crews
    การประกันภัยในประเภทที่ 1 -3 จะไม่คุ้มครองนักบินและลูกเรือของผู้ประกอบการ ขอบเขตความคุ้มครองขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของสายการบิน หรือเจ้าของ              อากาศยาน หรือเจ้าของธุรกิจอาจจะเป็นช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ความคุ้มครองหลักจะเป็นการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ                                   ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล
 5. การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน
     Loss of Licence Insurance
     ธุรกิจการบินในปัจจุบันมีการจัดทำประกันภัยประเภทนี้เป็นสวัสดิการให้แก่กลุ่มนักบิน โดยสายการบินเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด หรือออก         ค่าใช้จ่ายบางส่วนและให้นักบินสมทบอีกบางส่วน ในบางประเทศสมาคม นักบิน หรือสหภาพนักบินได้ร่วมมือกันจัดประกันภัยในกลุ่มของตนเอง อนึ่งนักบินสามารถซื้อ             ประกันภัยเดี่ยวเพื่อเป็นหลักประกันของตนเองก็ได้ความคุ้มครองหลักจะเป็นการชดเชยตามทุนประกันภัย กรณีนักบินถูกถอดถอนใบอนุญาตการบิน จากการไม่สามารถ             ปฏิบัติการบินได้ ไม่ว่าจากเหตุความเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม
6.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับผู้ให้บริการด้านการบิน
   Aviation Premises, Hangarkeepers and Products Liability Insurance
   ผู้ให้บริการด้านการบิน ได้แก่ ผู้บริหารสนามบิน เจ้าของสนามบิน ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ความ         คุ้มครองหลักจะเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สามจากอุ บัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น โดยจะรับผิดชอบตาม            วงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในการทำประกันภัย
| ใบคำขอเอาประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน
| ใบคำขอเอาประกันภัยเครื่องบิน
สนใจทำประกันภัยเครื่องบิน
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้