ประกันภัย Happy Family P.A. PLAN

3918 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัย Happy Family P.A. PLAN

 

กรณีไม่มีค่ารักษาพยาบาล

PLAN A

PLAN B

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
2. การถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
3. การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน250,000500,000250,000500,000
 ความคุ้มครอง (บุตรไม่เกิน 2 คน)
1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
2. การถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
3 การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
 เบี้ยประกันภัยรวมอากร (ต่อครอบครัว)1,2002,4001,6003,200
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มต่อบุตร 1 คน120240170340

 กรณีมีค่ารักษาพยาบาล

PLAN C

PLAN D

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

วงเงินเอา
ประกันภัย
(บาท)

1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวาร/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
2. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน500,0001,000,000500,0001,000,000
3. การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน250,000500,000250,000500,000
4. ค่ารักษาพยาบาล/ต่อคน50,000100,00050,000100,000
 ความคุ้มครอง (บุตรไม่เกิน 2 คน)
1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
2. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย/ต่อคน100,000200,000100,000200,000
3. การขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ต่อคน100,000100,00050,000100,000
4. ค่ารักษาพยาบาล/ต่อคน5,00010,0005,00010,000
 เบี้ยประกันภัยรวมอากร (ต่อครอบครัว)2,5004,6003,0005,700
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มต่อบุตร 1 คน320480380600
 

เงื่อนไขทั่วไป

- ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 - 65 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากความพิการใดๆ ตามร่างกาย

  อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานประจำสำนักงาน แม่บ้าน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ข้าราชกาจรประจำสำนักงาน

 
- คุ้มครองบุตรตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 18 ปี
 
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อ Happy Family P.A Plan ให้กับคนที่ท่านรักในครอบครัวได้จำกัดครอบครัวละ 1 ฉบับ
 
- ในกรณีมีบุตรเพียง 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีการลดเบี้ยประกันภัย
 
- หากมีบุตรมากกว่า 2 คนขึ้นไป สามารถทำประกันได้โดยคิดเบี้ยเพิ่ม

  กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ข้อยกเว้น

 ตามกรมธรรม์มาตรฐานสรุปสาระสำคัญโดยย่อ
 
- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 
- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่า หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 
- การได้รับเชื่อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 
- การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจากอุบัติเหตุ
 
- การแท้งลูก
 
- การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 
- อาหารเป็นพิษ
 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี้การจับกุม
 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม 

  หรือ ปราบปรามแต่หากเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

  ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

  ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

 

ประเภทกลุ่มอาชีพ

  ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง

 เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้า

 ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร

 
 

 
 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้