ประกันภัย สวีทโฮมแคร์

2831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัย สวีทโฮมแคร์

ประกันภัย Sweet home care

ความคุ้มครอง

PLAN C

PLAN D

หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัย และความคุ้มครองเพิ่มเติม
 1. ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยยวดยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน,
     ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม
ตามจำนวนเงินเอาประกันตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้าไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน50,000บาท/ครั้ง/ปี
     ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม  
 1. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
     1.1 กรณีความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50%ไม่เกิน
วันละ
1,000บาทไม่เกินวันละ1,000บาท
 รวมกัน
ไม่เกิน
50,000บาท/ปีรวมกันไม่เกิน50,000บาท/ปี
     1.2 กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายสิ้นเชิงไม่เกิน
วันละ
1,000บาทไม่เกินวันละ1,000บาท
 รวมกัน
ไม่เกิน
100,000บาท/ปีรวมกันไม่เกิน100,000บาท/ปี
 2. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย10%ของวงเงินเอาประกันภัย10%ของวงเงินเอาประกันภัย
 ไม่เกิน100,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน100,000บาท/ครั้ง/ปี
 3. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะบรรทุกไว้ในยานพาหนะ
     ของผู้เอาประกันภัยและจอดอยู่ภายในอาคาร
     หรือสถานที่ที่เอาประกันภัย
ไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
 4. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
     อัญมณี และธนบัตร (อันมีสาเหตุมาจากอัคคีภัยเท่านั้น)
ไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไมเ่กิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 2 การประกันภัยโจรกรรม (การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ, การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์ จร.)
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     (นอกเหนือจากเงินสด)
5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 สูงสุด
ไม่เกิน
100,000บาท/ปีสูงสุดไม่เกิน500,000บาท/ปี
 2. ความเสียหายตอ่ตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปีไม่เกิน10,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงิน (อันมีสาเหตุมาจากการชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์ ปง.1)
 1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยไม่คุ้มครองไม่เกิน30,000บาท/ครั้ง/ปี
 2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยไม่คุ้มครองไม่เกิน30,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 4 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่คุ้มครองไม่เกิน100,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ/หรือ สมาชิกในครอบครัว
 1. กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิก
     ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
     ทีเกิดจากอัคคีภัย การประกันภัยโจรกรรม
     และการประกันภัยสำหรับเงิน
ไม่คุ้มครองไม่เกิน100,000บาท/คน/ปี
 2. ค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองไม่เกิน10,000บาท/คน/ปี
 
ข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติ
 

คุ้มครองความเสียหายจากภัย ต่อไปนี่

- ไฟไหม้
 
- ฟ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 
- ภัยจากระเบิด
 
- ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 
- ภัยจากยวดยานพาหนะ
 
- ภัยอากาศยาน
 

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรืออาคารคอนกรีตล้วน
 
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 
การประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮาส์ คอนโด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ที่ใช้อยู่อาศัยเท่านั้น
 
เฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่ตั้งอยู่ในเขตธรรมดาทั่วไป
 
เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย การเอาประกันภัยนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 

ตารางเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท) รวมภาษี - อากร
PLAN CPLAN D
600,0007021,211
700,0008101,318
800,0009171,426
900,0001,0241,533
1,000,0001,1331,614
1,500,0001,6702,177
2,000,0002,2062,714
2,500,0002,6953,250
3,000,0003,1823,787
3,500,0003,1823,787
4,000,0004,1594,860
4,500,0004,6485,397
5,000,0005,1355,934
5,500,0005,6236,470
6,000,0006,1117,007
6,500,0006,6007,543
7,000,0007,0888,080
7,500,0007,5778,616
8,000,0008,0659,153
8,500,0008,5539,689
9,000,0009,04110,226
9,500,0009,53010,763
10,000,00010,01811,300
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้