ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA Plus

831 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท ทิพยประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA Plus


ข้อตกลงความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. กรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง (อบ.2)

200,000

400,000

600,000

800,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

10,000

20,000

30,000

40,000

3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

500
ต่อวัน

500
ต่อวัน

1,000
ต่อวัน

1,000
ต่อวัน

4. ค่าปลงศพ และค่าใช่จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิต
    จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

10,000

10,000

20,000

20,000

เบี้ยประกันรายปี (บาท)

870

1,310

2,030

2,460

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ขณะขอเอาประกันภัย


ผู้ขอเอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


อาชีพที่ไม่รับประกันภัย : จักรยานยนต์รับจ้าง, คนงานก่อสร้าง, ช่างยนต์, กรรมกร, พนักงานเหมือง, ชาวประมง, พนักงานทำความสะอาดกระจกรวมถึงอาคารสูง, ช่างไฟฟ้า, ยาม, พนักงานดับเพลิง,

พนักงานสตั๊นท์แมน, พนักงานขับรถโดยสาร, คนขับรถแท๊กซี่หรือรถขนส่งประจำทาง, นักแข่งรถ, นักมวย, นักประดาน้ำ, นักปีนเขา, พนักงานขุดเจาะ, คนขับเรือ, อาสาสมัครกู้ภัย, พนักงานติดตั้งเสา

อากาศหรือป้ายโฆษณา, นักศึกษาแผนกช่าง, พนักงานส่งเอกสาร, คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือผลิตแก๊ส หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้

สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา: คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก

 

สนใจซื้อประกัน

Powered by MakeWebEasy.com