การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน TSI IAR Insurance

4790 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน TSI IAR Insurance

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง
ประเภทธุรกิจที่สามารถทำประกันภัยได้
อาคารสูง อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม คลังสินค้า ฯลฯ

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง


สิ่งปลูกสร้าง อาคาร รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ


เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์สำนักงาน


สต๊อกสินค้าต่างๆ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสต็อกบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ


ภัยที่ให้ความคุ้มครอง


ความเสียหายจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม), การรั่วของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติ


ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)


ภัยระอุที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด


การโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์


ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียของรายได้ หรือผลกำไรขั้นต้นหรือค่าใช้จ่ายคงที่ และ หรือค่าใช้จ่ายที่

พิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากผลแห่งความเสียหาย ต่อสถานที่ หรือ ทรัพย์สิน ของผู้เอาประกันภัยจากภัยต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เพื่อบรรเทา ความเสียหายและ ทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิม

ให้เร็วที่สุด เสมือนหนึ่งมิได้มีภัยเกิดขึ้น
การประกันภัยสิทธิการเช่า
รายละเอียดความคุ้มครอง
การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากอัคคีภัย ภัยลมพายุ ภัยจากการระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน รวมถึง การ

หายโดยตรงอันเกิดขึ้นจากวัตถุตกจากอากาศยานจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้น ได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือ บางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ

อว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และ ผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าวซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับการ สูญเสียของ

เสียถืสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้