ประกันภัยโดรน Drone Insurance (น้ำหนักไม่เกิน 25 Kg.)

13182 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยโดรน Drone Insurance (น้ำหนักไม่เกิน 25 Kg.)

ประเภทกรมธรรม์  

: ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

ระยะเวลาเอาประกัน 

: 1 ปี (นับจากวันที่แจ้ง)

ผู้เอาประกันภัย  

: เจ้าของสินค้า (Drone's  Owner) / ในนามบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

: Drone (น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)

อาณาเขตความคุ้มครอง

: อาณาเขตประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจศาล

: ภายใต้ศาลไทย

ความคุ้มครอง

: ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก

 

1.

การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บปวดต่อบุคคลภายนอก

2.

ความเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3.

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

ความรับผิดส่วนแรก

ไม่มี

 
ข้อตกลงคุ้มครองแต่ละรายการจำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ ( บาท )
แผน A1/1แผน A1/2แผน A1แผน A2แผน A3แผน A4แผน A5
ข้อ 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับ
1.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวม ถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
ในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ้งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฏหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ไม่เกิน
1,000,000 ต่อคน
ความคุ้มครองตามข้อ 1.1 - 1.3 รวมกันไม่เกิน
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ หรือติดต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
1,000,0001,000,0001,000,0002,000,0003,000,0005,000,00010,000,000
ข้อ 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน ฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณี อุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ)100,000200,000300,000100,000100,000500,0001,000,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกิน
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1,000,0001,200,0001,300,0002,100,0003,100,0005,500,00011,000,000
       เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษี1,8002,3003,0004,0845,0506,71511,818
 

ข้อมูลประกอบการสมัคร

1.

ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น

2.

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย/บัตรประชาชนผู้บังคับโดรน

3.

ภาพถ่ายโดรน ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-บน-ล่าง และรูป Serial No.ตัวเครื่องแบบชัดเจน

4.ใบ Payin ชำระเบี้ยประกันภัย (บัญชีธนาคาร บมจ.มิตรแท้ประกันภัย)
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้