ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ

5510 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยทรัพย์สิน


 ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ

      ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น อันได้แก่

      ตัวอาคาร (สิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์และเครื่องติดตั้งตรึงตรา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ สต็อกสินค้า อันเกิด

       มาจากภัย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และ แรงการระเบิดจากแก๊สหุงต้มที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

       ภัยที่สามารถซื้อเพิ่ม ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานภาหนะ ภัยจากควัน

       ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยระอุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากการกระทำ

       อันป่าเถื่อน หรือ การกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

         ให้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

         โดยความคุ้มครองการประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐานรวมถึงภัยเพิ่มต่างๆ อาทิ ภัยระเบิด

         ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากยวนยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทั้งการโจรกรรม

         การปล้นทรัพย์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

 ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อมแบบแพคเกจ

       ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ของธุรกิจขนาดย่อมแบบครบวงจรด้วยเบี้ยอัตราพิเศษ เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทร้านค้า
        ร้านอาหาร ร้านเกม ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาคม โรงเรียน ร้านขายยา อพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรือสำนักงาน ฯลฯ

        -  ด้วยเบี้ยอัตราพิเศษเริ่มต้นเพียง 6 บาท / วัน
        -  ฟรี!!ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปเนื่องจากไฟไหม้ และภัยพิเศษ 10% ของค่าสินไหม
        -  ฟรี!! คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในกรณีเสียชีวิตจากไฟไหม้และถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 100,000 บาท/ครั้ง/ปี
 
 ประกันภัยสำหรับเงิน

         ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ และความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร

         หรือต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ใช้เก็บเงิน รวมทั้งอาคารสถานที่ที่เอาประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรม

   ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ทั้งทรัพย์สินที่เอาประกันและความเสียหายต่อตัวอาคาร

   ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกัน สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ คือ

            
แบบ จร. 1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย

                          โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด

                          ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่า

           แบบ จร. 2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ซึ่งจะกว้างกว่าแบบ จร. 1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์

                           และการปล้นทรัพย์ด้วย การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลงประทุษร้าย

          แบบ จร. 3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ความคุ้มครองจะกว้างที่สุดโดยรวมถึงการลักทรัพย์ (ลักขโมย) การลักทรัพย์

                          หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

 ประกันภัยความเสี่ยงภัยต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

         คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์

 ประกันภัยกระจก

        ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการแตกของกระจก ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

        โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป

 ประกันป้ายโฆษณา

        ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่ป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่าการระเบิด การโจรกรรม                  หรืออุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

สนใจทำประกันภัยความรับผิด
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้