กรมธรรม์ประกันภัย 200 ( สำหรับรายย่อย)

5153 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ( สำหรับรายย่อย)

 
  - กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือเรียกสั้นๆว่า  "ประกันภัย 200" 
  - เป็นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย
  - ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีการสูญเายชีวิต
  - การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  - จากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
  - ความคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี และชำระเบี้ยประกันภัย
  - เป็นรายปี จำนวน 200 บาท
 
1.รับประกันภัยผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี - 60 ปี บริบูรณ์ในวันทำสัญญาประกันภัย
2.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับประโยชน์ (กรณีใช้บัตรราชการ ให้ระบุวันเดือนปีเกิดด้วย)
 

บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ
       

Powered by MakeWebEasy.com