ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี

4865 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / คน500,000 บาท
    - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / ครั้ง10,000,000 บาท
    - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,500,000 บาท
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
    - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามจำนวนเงินเอาประันภัย
    - ความรับผิดส่วนแรก3000 บาท ต่อครั้ง
    - รถยนต์สูญหายไฟไหม้ตามจำนวนเงินเอาประันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
    - อุบัติเหตุส่วนบุคคล200,000 บาท / คน
    - ค่ารักษาพยาบาล200,000 บาท / คน
    - ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา200,000 บาท / ครั้ง


สนใจซื้อประกัน

Powered by MakeWebEasy.com