ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ

5222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Business_Insurance

   ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย, การโจรกรรม, การตกหล่น, ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
สำหรับผู้ขายสินค้าผู้ต้องการความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้ เนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าในด้านต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ฯ หรือเพิ่มเติมความเสี่ยงทางการเมือง เหมาะสำหรับกิจการภายในประเทศหรือระหว่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อการบริหารสภาพคล่อง ลดอัตรหนี้สูญ หรือเพิ่มเครดิตในการขอวงเงินสินเชื่อ 
อบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ประกันภัยเสริมพิเศษมอบให้แก่ลูกค้า
มอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดทำประกันพิเศษให้เป็นบริการเสริมแก่ลูกค้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็นประกันทรัพย์สินเสียหายจากสินค้าที่มีราคาสูงเช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ฯ หรือประกันอุบัติเหตุให้เป็นบริการเสริมแก่ฐานข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกของท่าน หรือประกันประเภทใดๆก็ตาม เพียงโทรมาสอบถามเพื่อให้เราแนะนำท่าน 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายในฐานะนายจ้าง เมื่อทำให้ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายจากอุบัติเหตุหรือเป็นป่วยเป็นโรคขึ้น 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ระกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน 
เหมาะสำหรับผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงจัดการประชุม สัมมนา ฯ คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงักลง ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถขยายถึงการชดเชยการลดลงของผลกำไรจากการหยุดชะงักของการจัดงานและภัยก่อการร้ายได้ 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ประกันภัยร้านทอง
สำหรับร้านทอง คุ้มครองทองคำที่อยู่ในร้านจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ พร้อมความเสียหายของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในร้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ชดเชยการเสียชีวิตแก่บุคคลในครอบครัวและพนักงานในร้าน 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   ประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
สำหรับผู้ค่าอัญมณี คุ้มครองอัญมณีและสินค้าอื่นๆที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล จากอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือเสียหาย สามารถขยายเพิ่มถึงกรณีต่างๆ เช่น ขนส่งอัญมณี จัดแสดงสินค้า เป็นต้น 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife
   

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

สำหรับเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฏหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล 
สอบถามข้อมูล โทร: 095 952 6514
Line OA : @Asinlife

 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้