ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับโรงงาน

9687 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับโรงงาน

 
ประกันภัย เสี่ยงภัยทุกชนิด
ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ (ไม่รวมฐานราก) เช่น อาคาร โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆเช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติคตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้
และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารนั้น
สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้จากอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
 
ขอข้อเสนอใหม่ / ขอออกข้อเสนอสำหรับปีต่ออายุ
 
 

Powered by MakeWebEasy.com