ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Happy Kids

6001 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท เมืองไทยปรกันภัย

ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Happy Kids


เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 1เดือน – 15 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
- รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
- รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport
- จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับเท่านั้น
- ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ4)
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
     (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
200,000 300,000 500,000
2.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
   จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
100,000 150,000 250,000
3.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
   จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 150,000 250,000
4.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
   จากอุบัติเหตุสาธารณะ
400,000 600,000 1,000,000
5.การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
   (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
20,000 30,000 50,000
6.กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
   (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
40,000 60,000 100,000
7.ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต
    จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
10,000 10,000 10,000
  เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,500 2,000 2,500

Powered by MakeWebEasy.com