ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

4953 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

 
 เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1.รถยนต์นั่ง การใช้ส่วนบุคคล รหัส 110
2.รถยนต์นั่ง การใช้เพื่อการพาณิชย์ รหัส 120
3.รถยนต์โดยสาร การใช้ส่วนบุคคล รหัส 210
4.รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 320
5.แผนที่รวม พ.ร.บ. จะต้องซ้ือความคุ้มครอง พ.ร.บ.ด้วยทุกครั้ง
  

ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกต่อคน300,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา-100,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ต่อคน50,000 / 200,000
ต่อครั้ง5,000,000 / 10,00,000
 

อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัสชนิดขนาดเบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110รถเก๋งส่วนบุคคล-2,300
120รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์-3,400
210รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง3,500
320รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน3,300
 

อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัสชนิดขนาดเบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110รถเก๋งส่วนบุคคล-2,600
120รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์-3,700
210รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง3,800
320รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน3,600
 
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000
 
วามรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกต่อคน300,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา-200,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ต่อคน50,000 / 200,000
ต่อครั้ง5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง) และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*)ต่อครั้ง50,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*)ต่อครั้ง50,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัสชนิดขนาดเบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110รถเก๋งส่วนบุคคล-2,500
120รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์-3,600
320*รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน3,500
 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัสชนิดขนาดเบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110รถเก๋งส่วนบุคคล-2,800
120รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์-3,900
320*รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน3,800
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,500,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา-300,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ต่อคน50,000 / 200,000
ต่อครั้ง5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง) ต่อครั้ง100,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  ต่อครั้ง100,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัสชนิดขนาดเบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110รถเก๋งส่วนบุคคล-2,700
120รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์-3,800
320รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน3,700
 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัสชนิดขนาดเบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110รถเก๋งส่วนบุคคล-3,000
120รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์-4,100
320*รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน4,000

Powered by MakeWebEasy.com