ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

4137 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ( ประเภท 2+ แผนมิตรแท้เพิ่มพูน)
 
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย สำหรับรถยนต์ (รหัส 110 ) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 
 1.สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110 ) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 2.รถยนต์ที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus, Rolls - Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองนี้ได้
 3.อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันจุดทะเบียน ( เกิน 15 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 4.ให้ส่วนลด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก) ในปีที่ผ่านมา
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
 1.สำเนาบัตรประชาชน
 2.สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอกต่อคน500,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะที่มีคูกรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นตามตารางทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามตารางทุนประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง100,000
ค่ารักาาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่300,000
 
 
Deduct 2000 บาทDeduct 2000 บาทไม่มี Deduct 2000 บาท
รถญี่ปุ่น หรือรถตลาด รหัส 110 และ
รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
รถยุโรป อเมริกา หรือนำเข้า
ที่อยู่ในกลุ่ม 2 เฉพาะรหัส 110 เท่านั้น
รถญี่ปุ่น หรือรถตลาด รหัส 110 และ
รถปิคอัพบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
ทุนรถชนรถ +
สูญหายไฟไหม้
เบี้ยประกันภัยรวภาษีทุนรถชนรถ +
สูญหายไฟไหม้
เบี้ยประกันภัยรวภาษีทุนรถชนรถ +
สูญหายไฟไหม้
เบี้ยประกันภัยรวภาษี
100,0007,200100,000 - 200,0009,333100,0008,400
150,0007,300250,0009,888150,0008,700
200,0007,800300,00010,400200,0009,300
250,0008,200350,00010,900250,0009,600
300,0008,500400,00011,400300,0009,800
350,0008,700  350,000101,00
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัยสำหรับรถยนต์ รหัส 210
 
 1.สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 210 ) 
 2.รถยนต์ที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus, Rolls - Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองนี้ได้
 3.อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันจุดทะเบียน ( เกิน 15 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 4.ให้ส่วนลด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก) ในปีที่ผ่านมา
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
 1.สำเนาบัตรประชาชน
 2.สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอกต่อคน300,000
ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อครั้ง1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะที่มีคูกรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นตามตารางทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามตารางทุนประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง100,000
ค่ารักาาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันภัยไม่เกิน 5 ที่นั่ง50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่300,000
 
ทุนรถชนรถ + สูญหายไฟไหม้Deduct 2,000 บาทDeduct 2,000 บาท
100,0007,4448,555
150,0007,7778,888
200,0008,3339,555
250,0008,8889,999

Powered by MakeWebEasy.com