ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

8510 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยเบ็ตเตล็ด

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

แผนการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ข้อตกลงความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 1,000,000
การเสียชีวิต 500,000 1,000,000
การสูญเสียอวัยวะ และสายตา 500,000 1,000,000
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 1,0000,00 2,000,000
การทุพพลภาพชั่วคราว ( ต่อสัปดาห์ ) 2,000 2,000
ค่ารักษาพยาบาล ( ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ) 30,000 30,000
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 50,000 100,000
รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน  สำหรับการแข่งขันเป็นทางการ 15,000 15,000
รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน  สำหรับการแข่งขันทั่วไป 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี ( รวมภาษีและอากร ) 1,600 3,000
  เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  
   1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี เท่านั้น  
   2. อาณาเขตคุ้มครอง เฉพราะสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทย  
  หมายเหตุ : กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟเพิ่มเติม คิด 10,000 บาท ละ 170 บาท  
 

Powered by MakeWebEasy.com