ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ แบบกลุ่ม

246 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AIG_Travel_Domestic

 เบี้ยประกันภัยหลักสิบ ได้รับความคุ้มครองหลักล้าน

เบี้ยประกันภัยถูกสุด เริ่มต้นเพียง 9 บาท ต่อคนต่อวัน*

ปรับความคุ้มครองที่สูงขึ้น เพิ่มเบี้ยเพียง 5 บำท ต่อคนต่อวัน

รับประกันภัยได้ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่อายุ 1 เดือน -75 ปี

คุ้มครองครอบคลุมกำรขับขี่หรือโดยสำร รถจักรยานยนต์

คุ้มครองกำรถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายรับไฟล์กรมธรรม์ทางอีเมล์ง่ำยๆภายใน 30 นาที

ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย
|คลิก! ซื้อประกันเดินทาง            |ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยการเดินทาง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 •  รับประกันภัยได้ทุกอำชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่อำยุ 1 เดือน -75 ปี

          (สำหรับผู้เอำประกันภัยที่อำยุ 71 - 75 ปี ทุนประกันจะลดลง 50%)

 • รับประกันภัยทุกขั้นอาชีพ
 • รับประกันภัยพนักงำนต่างชาติ ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 260 บาทต่อ 1 กรมธรรม์(ไม่รวมอากร 0.4%)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยานยนต์ ภายใต้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในทุกแผน

         และความคุ้มครองเพิ่มในแผน กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

 • ออกกรมธรรม์ง่าย และสามารถทำประกันภัยได้ 24 ชั่วโมง
      - สำหรับกรมธรรม์ที่มีจำนวนผู้เอากรมธรรม์มากกว่า 1,000 คน ต้องมีการพิจารณำรับประกันภัยเป็นรายกรณี
      - ได้รับกรมธรรม์ทันที ผ่านทำงอีเมล์
 • ผู้ขอเอำประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครองแล้ว
  และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย 
 

|ดาวน์โหลดแผนประกันเดินทาง GTA-สำหรับสถานศึกษา
|ดาวน์โหลดแผนประกันเดินทางGTA-สำหรับหน่วยงาน
|ดาวน์โหลดแผนประกันเดินทางGTA-สำหรับโรงเรียน


สนใจทำประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวแบบกลุ่ม
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้