ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญางานติดตั้ง Solar Rooftop

460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

MTI_Solar_cell

ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
งานติดตั้ง Solar Rooftop
รับประกันภัยโดย : บมจ.เมืองไทยประกันภัย
ประเภท :การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา หมวดการติดตั้งเครื่องจักร(EAR)
ผู้เอาประกันภัย:นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาทั่วไป ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือ
นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาทั่วไป ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ
ผู้รับเหมาช่วงรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามสัญญา
(กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนออกกรมธรรม์)
ชื่อโครงการ /งานตามสัญญา:ชื่ออตามสัญญาว่าจ้างแต่ละโครงการ ( งานติดตั้ง Solar Rooftop )
สถานที่ทําการติดตั้ง:บนหลังคาหรือดาดฟ้า ตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในอาณาเขตประเทศไทย
ลักษณะงาน :งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา บนอาคารต่างๆ
งานโครงสร้าง งานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ และอุปกรณ์ส่วนควบ งานติดตัั้งอินเวอร์เตอร์
งานระบบไฟฟ้า งานทดสอบระบบ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามสัญญาว่าจ้าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย:ตามสัญญาว่าจ้าง และ/หรือ สูงสุดไม่เกิน 10 เดือน / ต่อโครงการ/ต่อสัญญา
(บวกระยะเวลาบํารุงรักษา 6 เดือน)
ความคุ้มครอง:

 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา - ไม่คุ้มครอง

 ส่่วนที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร/ งานติดตั้งระบบต่างๆ

 ส่วนที่3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

อัตราเบี้ยประกันภัย

1.สําหรับที่อยู่อาศัย,บ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์, อาคารพาณิชย์

  • มูลค่างานไม่เกิน 500,000 บาท เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีและอากร) 12,891.36 บาท
  • มูลค่างานไม่เกิน 500,001-3,000,000 บาท เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีและอากร) 19,337.04 บาท

2.สําหรับธุรกิจอื่นๆ

2.1 ธุรกิจบริการทั่วไปเช่น โรงแรม,โรงเรียน, โรงพยาบาล, สํานักงาน, สถานที่ราชการ, ร้านอาหาร,ห้างสรรพสินค้า, โกดัง ฯลฯ
      - อัตราเบี้ยประกันภัย 0.18% ของ จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม บวก ความรับผิดสูงสุดของบุคคลภายนอก
        เบี้ยประกันภัยขั้นตํ่า(รวมภาษีและอากร) 24,171.30าท

2.2 โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
      - อัตราเบี้ยประกันภัย 0.25% ของ จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม บวก ความรับผิดสูงสุดของบุคคลภายนอก
        เบี้ยประกันภัยขั้นตํ่า(รวมภาษีและอากร) 32,228.40 บาท

2.3 โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในRisk Grade 3 และ 4 ของบริษัทฯ เช่น พลาสติก, ยางไม้, กระดาษ ฯลฯ
       - อัตราเบี้ยประกันภัย 0.30% ของ จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม บวก ความรับผิดสูงสุดของบุคคลภายนอก
         เบี้ยประกันภัยขั้นตํ่า(รวมภาษีและอากร) 48,342.60 บาท

การพิจารณารับประกันภัย Solar Rooftop Package

  • มีเอกสารการรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารหรือหลังคาจากวิศวกรโครงสร้าง
  • แผงโซลาร์ที่ติดตั้งต้องอยู่ในรายชื่อของแผง Tier 1 โดยข้อมูลจะอ้างอิงจากการจัดอันดับแผงโซลาร์โดย Blooberg
  • Inverter ต้องอยู่ในรายชื่อที่มีการรับรองคุณภาพโดยการไฟฟ้า
  • จํานวนเงินเอาประกันภัย จะต้องเท่ากับ มูลค่าเต็มของทรัพย์สินเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยจะรวมถึงค่าขนส่ง
    ค่าธรรมเนียมศุลกากร และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งด้วย
  • หากจํานวนเงินเอาประกันภัยมีจํานวนตํำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่พึงทําประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ลดลงไปตามสัดส่วน
  • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติการตามสัญญาก่อสร้าง
| ประกันภัยงานติดตั้ง Solar Rooftop Package            |ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                      |ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
สนใจทำประกันภัย Solar Rooftop
สำนักงาน แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
IQairคุณภาพอากาศในโลก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้