ประกันภัยอุบัติเหตุผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์ (แบบไม่ระบุชื่อ)

1604 จำนวนผู้เข้าชม  | 

๊ืUnname

ประกันภัยอุบัติเหตุผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์ (แบบไม่ระบุชื่อ)
รับประกันภัยโดย : บมจ.อินทระประกันภัย
ความคุ้มครอง
   คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารขณะอยู่ภายใน กำลังขึ้น หรือลงจากรถยนต์ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งเอาประกันไว้ ดังที่
   ระบุในกรมธรรม์ในกรณีที่จำนวนผู้โดยสารอันแท้จริงมีจำนวนากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ วงเงินจำกัดความ
   รับผิดชอบของบริษัทต่อหนึ่งคนจะลดลง ตามอัตราส่วนระหว่างผู้โดยสารอันแท้จริงกับผู้โดยสารที่ระบุไว้
การจ่ายชดเชย
   1. 100 % ของทุนประกันภัย กรณีสูญเสียชีวิต หรือ แขน ขา หรือ สายตา 2 ข้ำง
   2. 60 % ของทุนประกันภัย กรณีเสียแขน ขา หรือ สายตา1 ข้ำง
   3. 100 % ของทนุ ประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร (ความสูญเสียดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ )
   4. ค่ำรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ – ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินวงเงินที่เลือกซื้อไวต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
ข้อยกเว้น 
ไม่คุุ้มครองการเจ็บป่วยธรรมดาการติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาการฆ่าตัวตาย
ภัยสงคราม การกระทำาชญากรรม การทะเลาะวิวาทและขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจสุราหรือยาเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน
ข้อกำหนดประเภทรถในการพิจารณาเบี้ยประกันภัย
   Plan A : รถเก๋ง / รถตู้ / รถรับส่งนักเรียน / รถรับส่งพนักงาน
   Plan B : รถทัวร์โดยสาร ( แอร์ ) / รถทัศนาจร ( แอร์) → มีเส้นทางการเดินทางประจำ
   Plan C: รถทัศนาจร ( แอร์)→ มีเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ
ประเภทรถที่ไม่รับพิจารณา : รถจักรยานยนต์ / รถกระบะ / รถ 10 ล้อ/รถโดยสำรรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัย
   1. สำเนาทะเบียนรถ
   2. ลักษณะการใช้งานรถ
   3. เส้นทำงกำรเดินรถ
4. ประวัติย้อนหลัง 3 ปี
| ดาวน์โหลดแผนประกันภัย
สนใจทำประกันภัยสำหรับธุรกิจ
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์โบรคเกอร์
โทรศัพท์ : 095 952 6514
LineOA:@884yrwgl
https://lin.ee/BCezRtB
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้