ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก (พ.ร.บ.หอพัก)

304 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอพัก

| ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก (พ.ร.บ.หอพัก)
   ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก : พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558
   รับประกันภัยโดย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

มาตรา 57 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน

ของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หอพัก : สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า

ผู้พัก  : ผู้ที่อยู่ระหว่างการศ฿กษาในสถานศึษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี

หอพักสถานศึกษา : หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา

หอพักเอกชน        : หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา

สถานศึกษา          :  โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงสถาบัน                                                    หรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาในระดีบอุดมศึกษา

ผู้ประกอบกิจการหอพัก : ผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้จัดการหอพัก             : ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้

เงินประกันภัย               : เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหายแก่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย

มาตรา 8 : แบ่งหอพักเป็น 2 ประเภท

 • หอพักชาย
 • หอพักหญิง

อายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

 •  มาตรา 32 ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา สิ้นผลเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา หรือเลิกกิจการแล้วแต่กรณี
 • มาตรา 37 ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้มีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

หอพักที่ต้องทำประกันภัย ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

 • หอพักที่มีผู้พักเป็นนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยเรียกเก็บค่าเช่า
 • หอพักทั้ง 2 แบบ คือ หอพักสถานศึกษา และ หอพักเอกชน

| เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย พ.ร.บ.หอพัก

 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยกรรมการผู้ลงนาม  (สำหรับนิติบุคคล)
 • สำเนาใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

 | ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก

| สนใจทำประกันภัย พ.ร.บ.หอพัก
สำนักงาน แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
สำนักงาน GA-9M พัฒนศักดิ์ สายศรี
โทร : 095 952 6514
Line OA :@088wfvaj
https://lin.ee/HJ6NMOm
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้