ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุขภาพ

697 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยค้ำจูน

| ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคล อบ.1 และ อบ.2
| เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ อบ.1 และ อบ.2
 
ความคุ้มครองอบ.1อบ.2
1.1 การเสียชีวิต100 %100 %
1.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร100 %100 %
1.3 มือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง100 %100 %
1.4 มือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า100 %100 %
1.5 มือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง100 %100 %
1.6 เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง100 %100 %
1.7 มือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ60 %60 %
1.8 เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า60 %60 %
1.9 สายตา 1 ข้าง60 % 60 %
1.10 หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้ - 50 %
1.11 หูหนวก 1 ข้าง -15 % 
1.12 นิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 2 ข้อ)25 % 
1.13 นิ้วหัวแม่มือ (1 ข้อ) -10 % 
1.14 นิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ)10 % 
1.15 นิ้วชี้ (ทั้ง 2 ข้อ) -8 % 
1.16 นิ้วชี้ (ทั้ง 1 ข้อ) - 4 %
1.17 นิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ - 5 %
1.18 นิ้วหัวแม่เท้า - 5 %
1.19 นิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า1 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า - 1 %
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • เหตุแห่งภัยที่ไม่คุ้มครอง
 • เวลาที่ไม่คุ้มครอง
 • ขณะอยู่ในอาการเมาสุรา การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
        คำว่า " ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา " นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • ฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง
 • ติดเชื้อการได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหต
 • ทำศัลยกรรม การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เว้นแต่ ที่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
        และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ทันตกรรม การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอมเว้นแต่ การรักษาพยาบาล เบื้องต้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • อาหารเป็นพิษ
 • การปวดหลัง การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม หรือกระดูกสันหลังอักเสบ และภาวะ Spondylolysisเว้นแต่ มีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความ วุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
 • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรือกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธี ใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกัน ล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ตชกมวยอาชีพ โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)            ขณะกำลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและ                                เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัย ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพิ่มเติมนหรือไต่เขา ขยายความคุ้มครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ แม้ยังไม่ท าการบินก็ตาม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรม หรือ ขณะที่ถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกินกว่า 30 วัน                 บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับ
        ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง
 • การก่อการร้าย
 • การแท้งบุตร (คุ้มครองหากเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรงและชัดเจน) คุ้มครองบนพื้นฐานของค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

 
| สนใจทำประกันภัยอุบัติเหตุติดต่อ
สำนักงาน แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
สำนักงาน GA-9M พัฒนศักดิ์ สายศรี
โทร : 095 952 6514
Line OA :@088wfvaj
https://lin.ee/HJ6NMOm
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้