ประกันสุขภาพ New Health Standard

694 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ New Health Standard

ประกันสุขภาพ New Health Standard
ประกาศใช้ วันที่ 4 มกราคม 2565
    
| ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 : ค่าห้อง และค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาล (ผู้ป่วยใน)  

หมวดที่ 2 : ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล                       

                 ค่ายาสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภณฑ์

  
หมวดที่ 3 : ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา  

หมวดที่ 4 : ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ เช่น ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์           

                 และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและค่าหัตถการ

  
หมวดที่ 5 : การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Surgery)  

หมวดที่ 6 : ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง

                 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป้วยใน

  
| ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยนอก)  
หมวดที่ 7 : ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง  
หมวดที่ 8 : ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  
หมวดที่ 9 : ค่ารักษาทางแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  
หมวดที่ 10 : ค่าบริการทางการอพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีราวมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา  
หมวดที่ 11 : ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรงมะเร็ง โดยเคมีบำบัด            
หมวดที่ 12 : ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
หมวดที่ 13 : ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก

" ประกันสุขภาพ จะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย Pre-Existing Condition

สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)

หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัย เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก"

เว้นแต่ 1. ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้น

              ความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

เว้นแต่ 2. โรคเรื้อรัง หารบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา

               หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง

               เป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

  การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา

  การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวบา 120 วัน

        - ไส้เลื่อนทุกชนิด - การตัดทอลซิล หรืออดินอยด์ - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด - เส้นเลือดขอดที่ขา

         - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ - นิ่วทุกชนิด - ริดสีดวงทวาร

|ขอข้อเสนอประกันสุขภาพ
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้