ประกันภัยเจ็ทสกี Easy Jet Ski

454 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเจ็ทสกี Easy Jet Ski

การประกันภัยเจ็ทสกี

Easy Jet Ski

ให้ความคุ้มครองเจ็ทสกีส่วนบุคคลที่ใช้งานตามชายทะเล แม่น้ำ คลอง บึงซึ่งสามารถใช้งานเจ็ทสกีได้ด้วยความปลอดภัย ซึ่งมีความคุ้มครองดังนี้

หมวดที่ 1 : ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง

       o  ความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน ของเจ็ทสกีที่เอาประกันภัย และเครื่องยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง รวมถึง เทรลเลอร์ ที่ใช้ลากจูงเจ็ทสกี

          ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น อัคคีภัย การพลิกคว่ำ การชนกับยานพาหนะทางน้ำหรือยานพาหนะทางบกทุกชนิด

          การชนกับวัตถุใต้น้ำต่างๆ
       o  การยกเจ็ทสกี ขึ้นและลงจากเทรลเลอร์ เพื่อนำเจ็ทสกีลงน้ำและขึ้นบก


       o  การชนกับยานพาหนะทางบกทุกชนิด ในกรณีมีการลากจูงทางบก


       o  การถูกโจรกรรมไปทั้งลำ โดยปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ตามจำนวนทุนประกันภัยที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามรายการแนบ

หมวดที่ 2.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

         ความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตามจำนวนความรับผิดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามรายการแนบ

หมวดที่ 3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและค่ารักษาพยาบาล

          การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ของเจ้าของและผู้โดยสาร JET SKI ในขณะที่อยู่ในช่วงการใช้งาน

ตามจำนวนทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามรายการแนบ

ข้อรับรอง

      o  กรณีที่ JET SKI ไม่มีผู้ดูแล ผู้เอาประกันภัยต้องเก็บ JET SKI ไว้ในที่ที่ปลอดภัย การถูกโจรกรรม JET SKI และ เครื่องยนต์ จะให้ความคุ้มครอง

          เฉพาะกรณีที่มีร่องรอยงัดแงะอย่างชัดเจนเท่านั้น
     o  การจอด JET SKI เป็นการชั่วคราว เจ้าของหรือผู้ดูแล JET SKI ในขณะนั้น จะต้องกระทำตามคำประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองอย่างเคร่งครัด

         กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีผลบังคับ ในกรณีที่เจ้าของ JET SKI หรือผู้ดูแลปล่อยปละละเลย ไม่ดูแล JET SKI ตามปกติวิสัย หรือละเลยต่อการแจ้งเตือนของยามฝั่งหรือเจ้า  หน้าที่ของรัฐ ในการให้นำ JET SKI กลับเข้าฝั่ง เมื่อทราบแน่ชัดว่า จะมีพายุพัดเข้ามา ณ จุดที่จอด JET SKI
      o  JET SKI และเครื่องยนต์ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมออกเดินทะเล (Seaworthiness) ตลอดเวลาเมื่อมีการใช้งาน
      o  ในกรณีมีการนำ JET SKI ออกเดินทะเล การเดินทะเลของ JET SKI ต้องไม่ห่างจากชายฝั่งเกินกว่า 12 ไมล์ทะเล
      o  ผู้ขับขี่ JET SKI ต้องเป็นผู้ที่สามารถขับและควบควบ JET SKI ได้เป็นอย่างดีหรือตามระเบียบของทางราชการ

ข้อยกเว้นทั่วไป

      o  ยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
      o  ยกเว้นความเสียหายต่อมลภาวะ ทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอก อันเกิดมาจากการใช้งานของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
      o  ยกเว้นการจงใจกระทำละเมิดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระทำละเมิดของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เพื่อทำให้ยานพาหนะที่เอาประกันภัยไว้ถูกทำลายหรือเสียหาย
      o  ยกเว้นความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกในขณะทำการขนส่งโดยยานพาหนะทางบก ยานพาหนะทางน้ำหรืออากาศยาน
      o  ยกเว้นความรับผิดตามสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยกระทำไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
      o  ยกเว้นความบาดเจ็บต่อร่างกายของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยในขณะทำการดูแลรักษาเครื่องยนต์หรือการซ่อมเครื่องยนต์
      o  ยกเว้นการใช้งานโดยผิดกฎหมายยกเว้นแต่ว่าในขณะนั้นผู้เอาประกันภัยจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำการดังกล่าว
      o  ยกเว้นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ถูกยึด หน่วงเหนี่ยว จับกุม โดยอำนาจรัฐ
      o  ยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกายอันเกิดจากแร่ใยหิน

สนใจทำประกันภัย
สำนักงาน แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
โทรศัพท์ 095 952 6514 

Line OA : @Asinlife 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้